Құрметті жеткізіп берушілер! Бұл бөлімде жарияланған

«ҚР резиденттерімен тауарларды жеткізу келісім-шартының типтік формасы»

Компания табиғи монополияның субъектісі бола отырып, өз қызметінде монополистік қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады («Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 27.12.2018 ж. № 204-VІ Заңы).

Барлық ресурстарды сатып алу қолданыстағы заңнаманың талаптарын есепке ала отыра жүргізіледі.

Сатып алуға қатысу үшін әлеуетті жеткізіп беруші келесі біліктілік талаптарға сай келуі тиіс: 

  1. кәсіби біліктілігі, сондай-ақ сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер нарығында кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі болуы керек.Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесі болу қажеттілігі туралы талаптар шағын кәсіпкерлік субъектілеріне және мүгедектер қоғамдық бірлестіктерінің ұйымдарына қолданылмайды; 
  2. сатып алу туралы келісім-шарт бойынша міндеттерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары болуы қажет;
  3. сатып алуды жүргізу кезінде төлемге қабілетті, сондай-ақ оның қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтамаған және жоюға жатпайтын болуы тиіс.

2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 Бұйрықпен бекітілген, «Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындарды ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді табиғи монополия субъектілерінің сатып алу қағидаларымен» сатып алу процедурасын жүргізу кезінде қойылатын тәртіп, мерзімдер, сондай-ақ талаптар анықталды.